Så mycket ersättning får du från a-kassan

Den ersättning du får från a-kassan är i regel individuell. Ersättningsbeloppet baseras på den månadsinkomst du hade när du arbetade. Det arbete som a-kassorna bedriver är lagstiftat och är en del av arbetslöshetsförsäkringen, en svensk lag som omfattar både arbetstagare och företag. Enligt lagen får arbetslöshetsersättningen som högst motsvara 80 procent av din tidigare månadslön.

Ersättningsbeloppet har även ett tak på 680 kronor per dag, så personer som har haft en månadsinkomst som överstiger 18 700 kronor kan inte få mer ersättning än 80 % av detta bestämda maxbelopp. Är du berättigad maxbeloppet får du ut 14 960 kronor före skatt, vilket blir omkring 10 800 kronor netto.

Som arbetslös och medlem i en erkänd svensk a-kassa har du rätt till arbetslöshetsersättningen som motsvarar 80 procent av din tidigare månadsinkomst i max 200 dagar. Skulle du fortsätta att vara arbetslös även efter att dessa 200 dagar har passerat sänks din ersättning.

Från och med dag 201 och fram till dag 300 får du ett ersättningsbelopp som motsvarar 70 procent av inkomsten. Är du förälder får du ersättning i ytterligare 150 dagar för att kunna trygga din familjs ekonomi. Det innebär alltså att du får 70 procent av inkomsten från dag 300 till och med dag 450.

För att hitta vilken a-kassa som passar dig kan du dels kolla med det fackförbund du är medlem i. Om du inte är medlem i facket kan du även hitta information på nätet om vilken a-kassa du kan gå med i.